Bank hipoteczny, a bank powszechny – jakie są różnice?

W przypadku, gdy w planach jest zakup wymarzonej nieruchomości na kredyt to do wyboru mamy oferty dwóch rodzajów banków, czyli hipotecznych lub powszechnych, inaczej nazywanych uniwersalnymi. Na polskim rynku banki hipoteczne funkcjonują  najczęściej jako „partnerskie” czy inaczej „siostrzane” przy głównych bankach uniwersalnych, które pozyskują na co dzień klientów. Kredytobiorca czasem nawet nie zauważy, że chce zaciągnąć kredyt w specjalistycznej instytucji, czyli banku hipotecznym, aż do chwili zobaczenia nazwy banku na umowie. Obecnie mamy dostępnych tylko parę takich banków hipotecznych. Należą do nich między innymi mBank Hipoteczny, Pekao Hipoteczny oraz PKO Bank Hipoteczny.

Jaka jest różnica między nimi? Który z nich będzie korzystniejszy?

Główną różnicą jest pole działania takich banków w porównaniu z tymi powszechnymi.  Hipoteczne specjalizują się w oferowaniu tylko kredytów hipotecznych. Nie mają żadnych innych produktów finansowych, czyli kredytów innych niżeli hipoteczne, lokat i innych. Tym co odróżnia te dwa typy banków to także sposób pozyskiwania środków na kredyty hipoteczne. W przypadku banków uniwersalnych pieniądze pochodzą z depozytów klientów banku, a z kolei banki hipoteczne stosują w tym celu środków finansowych pochodzących z obligacji zabezpieczonych, to znaczy listów zastawnych.

Banki uniwersalne- tradycyjne korzystający z depozytów klientów ponoszą spore ryzyko narażenia swojej płynności, przez odpływ oszczędności. Trzecią różnicą jest wysokość rat kredytowych.  Jeżeli zdecydujemy się na kredyt w banku powszechnym to trzeba się liczyć ze zmiennym oprocentowaniem. W praktyce znaczy to, iż rata kredytu będzie co jakiś czas ulegać zmianie, ponieważ ten typ banków funkcjonuje w oparciu o zmienne stopy procentowe. W banku hipotecznym nasze raty będą stałe.

Zatem …

Jak można łatwo podsumować zaciągnięcie kredytu w banku hipotecznym daje nam  znacznie większą stabilność, jeśli chodzi o kwotę jaką co miesiąc trzeba przeznaczyć na spłatę, Jednak, aby go dostać należy spełnić bardziej rygorystyczne warunki, niżeli w banku powszechnym.  To znaczy – może sfinansować tylko nieruchomość, która istnieje. Nie można zatem otrzymać kredytu na dom który sami chcemy zaprojektować i wybudować. Kolejnym warunkiem jest posiadanie większego wkładu własnego na start. Sięga on co najmniej 20% wartości danej nieruchomości. W bankach powszechnych jest to najczęściej próg 10%. Jeszcze jedną istotną różnicą jest sposób wyceniania wartości nieruchomości. W tym przypadku jest on bardziej wnikliwy i sztywny.  Wycena uwzględnia ryzyko banku w perspektywie długoterminowej, a poprawność procedury sprawdza Komisja Nadzoru Finansowego.

Jeszcze parę lat temu sformowanie banków hipotecznych nikomu nic nie mówiło lub było wiedzą dla wtajemniczonych. Obecnie zyskują one coraz większą popularność. Czy stanowią konkurencję dla banków powszechnych? To przyniosą kolejne lata funkcjonowania na rynku finansowym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *