Straciłeś kartę bankową? Teraz stracisz mniej!

Od czerwca 2018 roku maksymalna kwota, jaką może stracić klient, któremu skradziono kartę to równowartość 50 euro. Odpowiedzialność za straty powyżej tej kwoty spada na bank – nawet wówczas, kiedy klient nie powiadomił swojego banku w odpowiednim czasie. Od czerwca limit odpowiedzialności płatnika w przypadku nieautoryzowanych transakcji, jakie dokonane zostały za pomocą jego środka płatniczego – nie tylko karty, ale również telefonu czy breloka zbliżeniowego – zostały zmniejszone ze 150 do 50 euro. Jest to niezwykle dobra informacja dla każdego konsumenta. Jeszcze do niedawna odpowiedzialność, jaka leżała po stronie klienta, była trzykrotnie wyższa niż obecnie.

Duża część banków już od dłuższego czasu stosowała korzystniejszy limit dla swoich klientów. Zmiany limitu, który muszą uszanować wszystkie banki, obowiązują od 20 czerwca 2018 roku. Ma to na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do normy unijnej – dyrektywy PSD2.

Jeżeli nie zgłosiliśmy kradzieży karty, a złodziej zdążył już zdefraudować nasze pieniądze, maksymalnie stracimy jedynie równowartość 50 euro. Nie jest istotne, czy wynikało to z niedbalstwa klienta, czy z jego niewiedzy o zagubionym środku płatniczym. Należy jednak pamiętać, że odpowiednio szybkie zgłoszenie utraty karty leży zawsze w naszym interesie.

Jeżeli skradziono nam kartę, ale odpowiednio wcześnie powiadomiliśmy bank – nie musimy niczego się obawiać. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, jeżeli złodziej dokonał jakichkolwiek transakcji, maksymalna kwota, jaką możemy stracić to 50 euro. W przypadku zgłoszenia kradzieży karty bankowej – np. na infolinii – karta zostaje wyłączona i nie jest możliwe dokonanie transakcji z jej użyciem. Oznacza to, że jeżeli złodziejowi nie udało się wykorzystać naszej karty, nie poniesiemy żadnych kosztów. Jednak jeżeli karta po zgłoszeniu dalej była aktywna, to za wszystkie transakcje po dacie zgłoszenia kradzieży ponosi odpowiedzialność bank. Nawet jeżeli transakcje te mieszczą się we wcześniej wspomnianym limicie 50 euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *