Sukces, czyli gospodarowanie finansami

Zarządzania własnymi finansami można się nauczyć, choć nie jest to łatwe. Najważniejsze jest stworzenie dobrego budżetu, czyli zestawienia naszych przychodów i wydatków. Rozplanowując dobrze budżet domowy możemy osiągnąć odłożenie nawet kilku procent pensji, którą otrzymujemy i uzyskanie pewnych oszczędności.  Jednak, żeby dojść do tego nasz budżet musi być rozplanowany w taki sposób, aby wykazywał nadwyżkę.

Analiza wydatków

W pierwszej kolejności należy przeanalizować swoje wydatki – jeśli są za wysokie, trzeba zastanowić się, w jaki sposób można je ograniczyć. Należy również wyeliminować z budżetu koszty, które nie są konieczne. Warto przyjrzeć się wydatkom na opłacenie energii elektrycznej czy wodę oraz drobnych przyjemności.  

Po wyciągnięciu wniosków takiej analizy, może okazać się, że jest możliwe zaoszczędzenie niemałej kwoty. Warto jest takie zaoszczędzone środki mądrze ulokować. Można przykładowo skorzystać z oferty konta oszczędnościowego i przelewać na nie każdą nadwyżkę finansową. Faktem jest, że środki zgromadzone na takim koncie procentują w niewielkim stopniu (zwykle w okolicach inflacji lub nieco powyżej). Jednak realnie patrząc – nie będą traciły na wartości. Co miesiąc możliwe jest jednokrotne wypłacenie z niego części  zgromadzonych środków bez ponoszenia dodatkowych opłat czy utraty odsetek. Zaletą konta oszczędnościowego jest możliwość przelewania na nie dowolnych kwot, w wybranej przez siebie chwili.

Jakie jest najlepsze rozwiązanie?

Dobrym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie nie tylko zysk, ale i bezpieczeństwo są Obligacje Skarbu Państwa. Jest to forma oszczędzania, która zapewnia zwrot zainwestowanego w nią kapitału, a powoduje uzyskanie określonego z góry, zwykle kilkuprocentowego zysku. Zobowiązania te są zabezpieczone majątkiem Skarbu Państwa.

Obligacje mają różną konstrukcję, dostosowaną do potrzeb nabywców i oparte na nich oprocentowanie, które w przypadku obligacji jest stałe, zmienne lub oparte na inflacji. Czas trwania obligacji to 2, 3, 4 i 10 lat.

Podsumowując

W przypadku, gdy zaoszczędzona kwota nie jest niezbędna do korzystania z niej przez co najmniej kilka miesięcy – warto przejrzeć ofertę lokat. Te mają zazwyczaj wyższe oprocentowanie niż konta oszczędnościowe, i są zawierane na z góry określony czas trwania depozytu. Należy mieć to na uwadze, gdyż nie można wypłacić ulokowanych pieniędzy. Na rynku bankowym dostępne są różne rodzaje lokat – terminowa, dynamiczne, ustrukturyzowane, z których najpopularniejsze są standardowe lokaty terminowe. Są one korzystne z wielu względów – można je założyć mając nawet niewielkie oszczędności, oraz można dowolnie wybrać okres czasu, na jaki deponuje się pieniądze.

Lokata strukturyzowana jest połączeniem lokaty bankowej i funduszu inwestycyjnego. Kapitał lokowany jest  w większości w bezpieczne papiery (np. obligacje skarbowe), lub na bankowych lokatach. Pozostała część (ok. 10-20%) inwestowana jest przez bank w ryzykowne papiery. Pewne jest, że klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału (jeśli nie w całości, to przynajmniej w 80-90% – zależnie od oferty). Minusem jest to, że nie ma gwarancji zysku, a w pewnych wypadkach (np. niekorzystnych tendencjach na rynku finansowym), można nawet stracić część zainwestowanej kwoty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *